Neidio'r llywio
 

Benthyciad Ol-Raddedig

 

Mae’r adrannau yma i chi os wnaethoch gymryd Benthyciad Ol-Raddedig am radd Meistr yn Lloegr o 1 Awsr 2016.

Yn yr adran yma fe fyddwch yn gallu darganfod:

Benthyciad Ôl-raddedig CMC

Os yr ydych yn cymryd Benthyciad Ôl-raddedig oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru, caiff termau’r ad-daliad eu seilio ar y rheoliadau cyfredol. Golyga hyn y byddwch yn ad-dalu o dan Gynllun 2. Er hynny mae disgwyl i reoliadau’r ad-daliad i newid pan gaiff deddfwriaeth senedd DU ei chymeradwyo. Golyga hyn pan rydych yn myned ad-daliad gall y termau fod yn wahanol pan fydd hyn yn digwydd, a byddwch yn ad-dalu o dan dermau Benthyciad Ôl-raddedig. Eich cyfrifoldeb chi ydy gwirio yn ôl i wneud yn siŵr bod gennych y wybodaeth fwyaf diweddar.

background image
Chwilio'r Safle