Neidio'r llywio
 
 

Tystiolaeth i’w anfon atom?

Mae’r adran yma yn eich darparu gyda gwybodaeth ar ba dystiolaeth y gallwch anfon atom:

  • profi sut yr ydych yn cefnogi eich hun yn ariannol;
  • cael eich benthyciad wedi ei ganslo; a
  • chael ad-daliad.

Dylai’r holl dystiolaeth cael ei anfon i’r cyfeiriad canlynol oni nodir yn wahanol. Rhaid cynnwys eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer bob amser.

Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

background image
Chwilio'r Safle