Neidio'r llywio
 

Gwybodaeth Diogelwch

 

Cwcis

Cyflwyniad

Pan fyddwn yn anfon gwasnaethau ar y rhyngrwyd mae hyn weithiau yn golygu gosod darnau bach o wybodaeth ar eich cyfrifiadur, mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bach a elwir yn cwcis.


Ni ddefnyddir cwcis i adnabod chi yn bersonol ond maent yn medru cofio gweithgareddau a hoffterau a ddewiswyd gennych ar eich porwr. Maent yma i wneud y safle i weithio’n well ar eich cyfer ac i’n cynorthwyo i ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan.


I ddysgu mwy am y cwcis a defnyddiwn, darllenwch y wybodaeth isod.


Cwcis i fesur defnydd o’r wefan

Defnyddiwn Google Analytig i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio’r safle. Gwnawn hyn er mwyn sicrhau ei bod yn ateb gofynion y defnyddwyr ac i ddeall fel y gallwn ei wella.


Mae Google Analytig yn storio gwybodaeth am ba dudalennau yr ydych yn ymweld a hwy, pa mor hir yr ydych ar y safle, sut cyrhaeddoch yma a beth yr ydych yn clicio. Nid ydym yn casglu nac yn storio gwybodaeth personol (e.e eich enw neu eich cyfeiriad) felly ni all y wybodaeth cael ei ddefnyddio i’ch adnabod. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio na rhannu ein data analytig.


Enw Disgrifiad Amser i ddarfod
_utma Mae’r cwci hwn yn cadw golwg ar sawl gwaith mae ymwelydd wedi bod i’r safle, pryd oedd eu hymweliad cyntaf a phryd digwyddodd eu hymweliad diwethaf 2 flynedd
_utmb Mae’r cwci hwn yn gwneud stamp amser o’r union eiliad mewn amser y mae ymwelydd yn mynd i mewn i safle. 30 munud
_utmc Mae’r cwci hwn yn gwneud stamp amser o’r union eiliad mewn amser y bydd ymwelydd yn gadael safle. Mae cwcis B ac C yn cydweithio i gyfrifo pa mor hir mae ymweliad yn ei gymryd. Diwedd y sesiwn (mae hon yn dirwyn i ben pan fyddwch yn cau’ch ffenestr bori)
_utmz Mae’r cwci hwn yn cadw golwg o ble ddaeth yr ymwelydd, pa chwiliadur a ddefnyddiwyd ganddynt, pa ddolen gwnaethant glicio arni, pa allweddeiriau a ddefnyddiwyd a ble yn y byd oedden nhw pan droesant at y wefan. 6 mis
_atuvc Defnyddir y cwci hwn i alluogi cwsmeriaid i argymell y safle trwy amryw offer y cyfryngau cymdeithasol 2 flynedd

Cwcis ar gyfer rheoli eich ymweliad cyfredol

Enw Disgrifiad Amser i ddarfod
JSESSIONID Defnyddir y cwci hwn i gadw golwg ar wybodaeth sesiwn mewn un ymweliad ac fe’i defnyddir hefyd i gyfeirio traffig at y gweinydd rhaglen priodol Diwedd y sesiwn (mae hon yn dirwyn i ben pan fyddwch yn cau’ch ffenestr bori)
orasso Defnyddir y cwci hwn i gadw golwg ar hunaniaeth y defnyddwyr ac i’w nodi fel pobl sydd wedi’u dilysu yn y sesiwn hon Diwedd y sesiwn (mae hon yn dirwyn i ben pan fyddwch yn cau’ch ffenestr bori)
Oracle-ECID Defnyddir y cwci hwn i gyfateb cofnodion ffeiliau log ar draws amryw weinyddion sy’n diwallu ceisiadau tudalen Diwedd y sesiwn (mae hon yn dirwyn i ben pan fyddwch yn cau’ch ffenestr bori)
ORACLE_SMP_CHRONOS_GL Defnyddir y cwci hwn i olrhain amserau llwytho tudalen y defnyddiwr terfynol Diwedd y sesiwn (mae hon yn dirwyn i ben pan fyddwch yn cau’ch ffenestr bori)
ORACLE_SMP_CHRONOS_LT Defnyddir y cwci hwn i olrhain amserau llwytho tudalen y defnyddiwr terfynol Diwedd y sesiwn (mae hon yn dirwyn i ben pan fyddwch yn cau’ch ffenestr bori)
ORACLE_SMP_CHRONOS_ST Defnyddir y cwci hwn i olrhain amserau llwytho tudalen y defnyddiwr terfynol Diwedd y sesiwn (mae hon yn dirwyn i ben pan fyddwch yn cau’ch ffenestr bori)
last_request Defnyddir y cwci hwn i olrhain amserau llwytho tudalen y defnyddiwr terfynol Diwedd y sesiwn (mae hon yn dirwyn i ben pan fyddwch yn cau’ch ffenestr bori)
style Defnyddir y cwci hwn i olrhain y maint testun dewisol y mae’r defnyddiwr wedi’i ddewis lle maent wedi dynodi y dymunant edrych ar y safle gyda ffont mwy. Diwedd y sesiwn (mae hon yn dirwyn i ben pan fyddwch yn cau’ch ffenestr bori)
Portal Defnyddir y cwci hwn i gadw golwg o wybodaeth sesiwn yn y wefan gyhoeddus yn hytrach na’r trafodion mewn un ymweliad Diwedd y sesiwn (mae hon yn dirwyn i ben pan fyddwch yn cau’ch ffenestr bori)

Rheoli Cwcis

Gallwch reoli’r ffeiliau bach yma a dysgu mwy amdanyn nhw oddi wrth GOV.UK. Sut mae gwefannau’r llywodraeth yn defnyddio cwcis.

Mae hefyd gwybodaeth ychwanegol ar sut i ddiddymu cwcis yn Cwcis: sut mae rheoli cwcis.


Bod yn ddiogel ar-lein

Mae gwarchod chi a’ch gwybodaeth o’r pwys mwyaf i Gwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Rydym wedi creu partneriaeth gyda ‘Get Safe Online’ i hyrwyddo diogelwch ar-lein.


Mae gan www.getsafeonline.org wybodaeth defnyddiol, a chyngor cynorthwyol am ddiogelwch ar-lein.Gwarchod eich Hunaniaeth

Cyfrineiriau ac atebion cyfrinachol

Pan rydych yn mewngofnodi i’ch Ad-daliad Benthyciad Myfyriwr Ar-lein, rhaid i chi ddarparu manylion diogelwch; eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer (gelwir eisoes yn ART ID), cyfrinair ac ateb cyfrinachol. Byddwch wedi yn derbyn y manylion diogelwch yma pan wnaethoch gofrestru am gyllid myfyrwyr. Gallwch ddarganfod rhagor o wybodaeth ar Sut i ddefnyddio eich cyfrif ar lein


Os yr ydych yn anghofio eich Cyfrinair neu Ateb Cyfrinachol, neu’n camosod eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer, gallwch wneud cais am y rhain ar-lein o’r linc Anghofio eich manylion Pan y byddwch yn ail-asod eich cyfrineiriau, caiff rhain eu hanfon i’ch cyfeiriad e-bost – mae’n bwysig eich bod yn cadw’ch cyfeiriad e-bost yn gyfoes.


Os nad oedd wedi eich darparu gyda Rhif Cyfeirnod Cwsmer, cyfrinair neu ateb cyfrinachol pan wnaethoch gofrestru ar gyfer cyllid myfyriwr, cewch lythyr gyda’r manylion diogelwch o Gwmni Benthyciadau Myfyrwyr.


Gallwch newid eich cyfrinair a’ch ateb dirgelwch ar unrhyw adeg drwy ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein. Dewiswch cyfrinair ac ateb diogelwch y byddwch yn ei gofio bob amser, ond na fydd neb arall yn gallu eu dyfalu.


Gwe-rwydo

Ni fyddwn byth yn eich e-bostio i ofyn am fanylion mewngofnodi neu ddefnyddiwr. Os derbyniwch e-bost yn dweud ei bod oddi wrthym ni ac yn gofyn i chi ymweld â’n safle ac i gadarnhau eich manylion ac ei anfon at ad-daliadau benthyciadau phishing@slc.co.uk yna dileer yr e-bost. Mae e-byst ffug yn gallu eich cyfeirio at wefannau ffug felly peidwich â dilyn y linciau mae nhw’n eu darparu.


Gelwir y math yma o e-byst twyllodrus yn ‘gwe-rwydo’ a thrwy ein hysbysu eich bod wedi derbyn y fath e-bost gallwn weithio at helpu i warchod chi ac eraill sydd wedi eu heffeithio.


Os yr ydych yn meddwl bod rhywun wedi dyfalu neu ddarganfod eich manylio mewngofnodi, neu yr ydych wedi eu datgelu hwy wedi e-bost gwe rwydo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth ailosod cyfrinair i newid eich manylion.Diogelu eich Cyfrifiadur

Firsyau

Mae unrhyw gyfrifiadur sydd wedi ei gysylltu â’r rhyngrwyd yn agored i niwed oddi wrth feirysau, maleiswedd neu ysbiwedd.


Gall feirysau ddod mewn sawl dull; wedi eu atodi i e-byst, wedi eu cynnwys mewn rhaglenni diniwed neu eu lledaenu gan safloedd gwe. Mae feirysau yn ceisio naill ai niweidio eich cyfrifiadur neu ddileu ffeiliau pwysig neu newid data, neu gasglu gwybodaeth amdanoch a’i anfon at drydydd blaid. Bydd feirysau yn ceisio lledaenu drwy gynnig anfon eu hunain drwy eich cysylltiadau e-bost neu safloedd gwe yr ydych yn eu rhannu.

Waliau tân

Mae wal tân yn rhwystr hanfodol rhwng eich cyfriadur a’r rhyngrwyd, yn atal unrhywun i gysylltu i’ch cyfrifiadur heb eich caniatâd.


Mae gan y cyfrifiaduron mwyaf cyfredol sy’n gweithredu systemau megis Mac OS X, Windows XP neu Vista, waliau tân wedi eu cynnwys yn fewnol. Mae cynhyrchion waliau tân y gallwch eu lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Sicrhewch bod wal dân eich cyfrifiadur yn actif.

Sganwyr Wrth-Feirws

Mae sganiwr wrth-feirws da yn ymchwilio i bob feirws newydd sydd yn dod i fewn a’r ffeiliau yr ydych yn eu hagor.

Bydd feirysau newydd yn cael eu darganfod yn ddyddiol gan wneuthurwyr wrth-feirws, felly mae’n bwysig eich bod yn diweddaru eich ‘ffeiliau diffinio (y rhestr mae’r sganiwr yn eu hadnabod) bob dau i dri diwrnod.

Systemau Gweithredol

Sicrhewch yn gyson bod system gweithredu eich cyfrifiadur a’r feddalwedd sy’n rhedeg wedi eu diweddaru.


Mae gan y mwyafrif o gyfrifiaduron gyfleuster sy’n diweddaru’r meddalwedd ar eich cyfriadur. Ar gyfer pecynnau meddalwedd neu raglenni eraill yr ydych yn eu defnyddio, ymwelwch â safle we y gwneuthiriwr am ddiweddariadau sydd ar gael.Defnyddio ein gwasanaeth yn ddiogel

Mae saflewe Benthyciadau Ad-dalu Myfyrywr Ar-Lein wedi ei gynllunio i sicrhau pan y byddwch yn myned eich cyfrif neu anfon wybodaeth atom, ei bod yn ddiogel.


Pan y byddwch yn mewgofnodi ac yn myned eich cyfrif ar-lein, rydych wedi eich gwarchod gan sesiwn amgryptio diogel. Gwelwch ddechrau’r cyfeiriad gwe fel ‘https’ yn hytrach na ‘http’ yn unig ac eicon clo clap yn y bar statws ar waelod eich ffenest porwr.


Rhaid i chi bob amser allgofnodi o’ch safle pan y byddwch wedi gorffen ei ddefnyddio, a chaewch y ffenest bori. Mae hyn yn sicrhau bod eich sesiwn wedi ei gau yn gywir.


Rydym yn argymell, pan y byddwch yn ymweld ag Ad-daliadau Benthyciadau Myfyrwyr Ar-lein, y byddwch yn teipio cyfeiriad URL i’ch porwr.background image
Chwilio'r Safle