Neidio'r llywio
 

Linciau

 

Cwmni Benthyciadau Myfyriwr

Mae gwefan corfforaethol Cwmni Benthyciadau Myfyriwr yn darparu gwybodaeth allweddol ynglyn â’r Cwmni a’i weithrediad. Mae’r safle hefyd yn darparu gwybodaeth ar recriwtiad a chyngor ar gyfer cyflenwyr.

Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Mae Cyllid Myfyrwyr Lloegr yn disodli’r gwasanaeth a ddarparu’r gan Gyllid Myfyriwr Uniongyrchol, yn cynnig gwybodaeth a gwasanaethau i fyfyrwyr newydd a’r rhai parhaol sy’n byw yn Lloegr a sydd â diddordeb mewn cefnogaeth ariannol.

Cyllid Myfyriwr Gogledd Iwerddon

Mae Cyllid Myfyriwr GI yn darparu gwasanaeth ar-lein a gwybodaeth er lles myfyrwyr newydd a pharhaol yng Ngogledd Iwerddon sydd â diddordeb yn y cymorth ariannol sydd ar gael.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn darparu gwasanaeth ar-lein a gwybodaeth er lles myfyrwyr newydd a pharhaol yng Nghymru sydd â diddordeb yn y cymorth ariannol sydd ar gael.

Gov.uk

Gov.uk yw gwefan llywodraeth DU sy’n darparu gwybodaeth gwasanaeth gyhoeddus a mynediad i wasnaethau’r sector gyhoeddus.

Adran Addysg (DfE)

Caiff Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ei berchen gan y DfE a Llywodraeth y Alban ac mae’n gweinyddu’r polisiau a osodwyd ganddynt o dan y ddeddfwriaeth perthnasol a rheoliadau cysylltiol.

HM Cyllid a Thollau

Caiff y mwyafrif o fenthyciadau cyfredol, am ffioedd a benthyciadau cynhaliaeth eu had-dalu drwy system dreth y DU. Gelwir y system yma o gasglu yn ‘Ad-daliad Incwm Achlysurol’ (ICR). Rôl HM Cyllid a Thollau (a elwir cynt yn Cyllid Gwladol) yw casglu’r ad-daliadau yma pan fyddant yn ddyledus.

Gwasanaeth Mynediad Prifysgolion a Cholegau (UCAS)

UCAS yw corff canolog y DU lle mae ceisiadau yn cael eu prosesu i fynediad cyrsiau israddedig llawn amser, HND a diplomau prifysgol.

background image
Chwilio'r Safle