Neidio'r llywio
 

Cysylltu Gyda Ni

 

Benthyciadau myfyriwr

Os oes gennych ymholiad am Ad-Daliad Amodol ar Incwm:

 • Ffôn: 0300 100 0370 (agor Llun-Gwen o 8.00 yb i 6:00yh)

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.


Ffonio o dramor

Os ydych chi’n ffonio o dramor ynghylch Ad-daliad Amodol ar Incwm:

 • Ffôn: +44 141 306 2000 (agor Llun-Gwen o 8yb tan 8yh a Sadwrn 9yb tan 4yh)

Os yr ydych yn ffonio o dramor am Ad-daliadau Amodol ar Incwm ac mae eich cyfrif mewn ol-ddyled:

 • Ffôn: +44 141 243 3970 (agor Llun- Iau o 8yb i 8.00yh, Gwe 8.00 yb tan 5.30yh a Sadwrn 9yb tan 1yh)

Os yr ydych yn ffonio o dramor am unrhyw fath o fenthyciad arall:

 • Ffôn: +44 141 306 2000 (agor Llun – Gwen o 9.00yb tan 5.30yh)


Ymholiadau ôl-ddyledion

Os yr ydych y tu ol gyda’ch Amodol ar Incwm ad-daliadau benthyciad:

 • Ffôn: +44 141 243 3660 (agor Llun- Iau o 8yb i 8.00yh, Gwe 8.00 yb tan 5.30yh a Sadwrn 9yb tan 1yh)

Gordaliadau

Os oes gennych ordaliad o grant

 • Ffôn: 0300 100 0629 (agor Llun- Iau o 8yb i 8.00yh, Gwe 8.00 yb tan 5.30yh a Sadwrn 9yb tan 1yh)
 • E-bostiwch: SLC_Grant_Repayment@slc.co.uk

Os oes gennych ordaliad o fenthyciad

 • Ffôn: 0300 100 0628 (agor Llun- Iau o 8yb i 8.00yh, Gwe 8.00 yb tan 5.30yh a Sadwrn 9yb tan 1yh)

Sut mae gwneud cwyn

Lle bynnag yr oeddech chi'n byw pan wnaethoch gais am gyllid myfyriwr, caiff cwynion eu trin gan Gwmni Benthyciadau Myfyrwyr, sy'n darparu'r gwasanaeth cyllid myfyriwr ar ran Llywodraeth y DU a Gweinyddiaethau Datganoledig.


Cysylltu gyda ni – Braille neu lythrennau print bras, ffurflenni a chanllawiau

Os yr ydych angen ein llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau wedi eu hanfon atoch mewn Breil, e-bostiwch brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth canlynol:

 • Enw
 • Rhif Cyfeirnod Cwsmer
 • Cyfeiriad

Os oes angen fersiynau argraff mawr o unrhyw un o’n llythyron ffurflenni neu ganllawiau, e-bostiwch brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’ wybodaeth canlynol:

 • Enw
 • Rhif Cyfeirnod Cwsmer
 • Cyfeiriad
 • Maint Ffont e.e (18)
 • Math o Ffont e.e (Arial)

Nodwch, ni allwn ymateb i unrhyw gwestiynau am eich cyfrid drwy’r cyfeiriad e-bost yma.

background image
Chwilio'r Safle