Neidio'r llywio
 

Cysylltu Gyda Ni

 

Benthyciadau myfyriwr

Os oes gennych ymholiad am Ad-Daliad Amodol ar Incwm:

 • Ffôn: 0300 100 0611 (agor Llun-Gwen o 8.00 yb i 8:00yh a Sadwrn 9yb tan 4yh)

Os oes gennychymholiad am Ad-daliadau Benthyciadau Athrawon:

 • Ffôn: 0300 100 0611 (agor Llun-Gwen o 8.00 yb i 8:00yh)


Ffonio o dramor

Os ydych chi’n ffonio o dramor ynghylch Ad-daliad Amodol ar Incwm:

 • Ffôn: +44 141 306 2000 (agor Llun-Gwen o 8yb tan 8yh a Sadwrn 9yb tan 4yh)

Os yr ydych yn ffonio o dramor am Ad-daliadau Amodol ar Incwm ac mae eich cyfrif mewn ol-ddyled:

 • Ffôn: +44 141 243 3970 (agor Llun-Gwe o 8.00yb tan 5:30yh)

Os yr ydych yn ffonio o dramor am unrhyw fath o fenthyciad arall:

 • Ffôn: +44 141 306 2000 (agor Llun – Gwen o 9.00yb tan 5.30yh)


Ymholiadau ôl-ddyledion

Os yr ydych y tu ol gyda’ch Amodol ar Incwm ad-daliadau benthyciad:

 • Ffôn: +44 141 243 3660 (agor Llun- Iau o 8yb i 8.30yh, Gwe 8.00 yb tan 5.30yh a Sadwrn 9yb tan 1yh)
 • Minicom 0300 100 0626 (Rhaid i gael mynediad i declyn Minicom er mwyn defnyddio’r gwasanaeth yma)
 • Gordaliadau

  Os oes gennych ordaliad o grant

  • Ffôn: 0300 100 0629 (agor Llun- Iau o 8yb i 8.30yh, Gwe 8.00 yb tan 5.30yh a Sadwrn 9yb tan 1yh)
  • E-bostiwch: SLC_Grant_Repayment@slc.co.uk

  Os oes gennych ordaliad o fenthyciad

  • Ffôn: 0300 100 0628 (agor Llun- Iau o 8yb i 8.30yh, Gwe 8.00 yb tan 5.30yh a Sadwrn 9yb tan 1yh)

  Sut mae gwneud cwyn

  Rydym yn gobeithio’n fawr iawn eich bod wedi bodloni gyda’r gwasanaeth yr ydych wedi ei dderbyn. Er hynny, rydym yn cydnabod o bryd i’w gilydd gall pethau fynd o’i le. Os yr ydych wedi ceisio ein ffonio i ddatrys hyn ond yn dal i deilo nad ydym wedi gallu datrys y broblem, efallai y dymunwch ddefnyddio ein gwasanaeth trin cwynion ffurfiol.

  Nodwch ni ddylech wneud cwyn os oes gennych ymholiad cyfrif cyffredinol, neu os ydych yn cael probleai gyda’ch manylion mewngofnodi. Os oes gennych ymholiad cyffredinol cysylltwch gyda ni ar un o’r rhifau uchod.


  Cysylltu gyda ni – Braille neu lythrennau print bras, ffurflenni a chanllawiau

  Os yr ydych angen ein llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau wedi eu hanfon atoch mewn Breil, e-bostiwch brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth canlynol:

  • Enw
  • Rhif Cyfeirnod Cwsmer
  • Cyfeiriad

  Os oes angen fersiynau argraff mawr o unrhyw un o’n llythyron ffurflenni neu ganllawiau, e-bostiwch brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’ wybodaeth canlynol:

  • Enw
  • Rhif Cyfeirnod Cwsmer
  • Cyfeiriad
  • Maint Ffont e.e (18)
  • Math o Ffont e.e (Arial)

  Nodwch, ni allwn ymateb i unrhyw gwestiynau am eich cyfrid drwy’r cyfeiriad e-bost yma.

  background image
  Chwilio'r Safle