Neidio'r llywio
 

Hygyrchedd

 

Safonau Cydsyniad

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwefan sydd ar gael i’r gynulledifa lletaf posib, heb ystyried technoleg neu allu.

Gweithiwn yn weithredol i ymledu hygyrchedd a defnyddioldeb o’n gwefan a, drwy wneud hynny, ceisiwn sicrhau ei fod yn cydymffurfio i lefel ‘AA’ o’r Canllawiau Mynediad Cynnwys Gwe (W3C) Consortiwm Gwefan Byd Eang.

Er ein bod yn ymdrechu i lynu’r canllawiau derbynniol a’r safonau dros hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw o hyd yn bosib gwneud hyn ym mhob man o’r wefan. Ni ellir cyrraedd mannau diogel o’r safle drwy’r Porwr Opera a phorfwyr eraill sy’n rhannu ei Defnyddiwr Asiant (megis y porwr text Lynx).Cymhorthion Cyfarwydd

Mae pob tudalen ar y wefan yn darparu’r gallu i archwylio cynnwys y safle.


Mae tudalennau’r safle yn dilyn trefn tab naturiol. Os nid fel yna y mae hi, mae’r drefn tab wedi ei osod yn y cod i orfodi’r defnyddiwr fynd i lawr y drefn rhesymegol gywir ar y dudalen.Allweddau Mynediad

Rydym yn cynnal allweddau mynediad safonol y llywodraeth gyfredol megis:


0 - Hygyrchedd
1 - Cartref
2 - Newyddion Diweddaraf
3 - Map Safle
4 - Ymchwilio
5 - Cwestiynnau a Ofynnir yn Fynych
6 - Cyswllt
7 - Termau ac Amodau


Fe ddylai’r allwedd mynediad a nodir uchod fynd â’r defnyddiwr i brif gynnwys y dudalen, gan fynd heibio cynnwys ailadroddol megis cyfarwyddo. Dengys y tabl canlynol syt mae defnyddio allweddau mynediad am amrywiaeth o borwyr poblogaidd.Porwr Sut mae defnyddio allweddu mynediad
Internet Explorer 5+ (PC) Gwasgwch lawr yr allwedd ALT, tra ar yr un pryd, gwasgwch rif yr allwedd mynediad, rhyddhawch y ddwy allwedd a gwasgwch ENTER.
Internet Explorer 5+ (Mac) Gwasgwch a daliwch yr allwedd CTRL, gwasgwch rif yr allwedd mynediad.
Firefox 2+ (PC and Mac) Gwasgwch a daliwch yr allwedd SHIFT ac allwedd ALT ac yna gwasgwch rif yr allwedd mynediad.
Firefox 1.5 (PC) Gwasgwch a daliwch yr allwedd ALT a gwasgwch rif yr allwedd mynediad.
Firefox 1.5 (Mac) Gwasgwch a daliwch yr allwedd CTRL a gwasgwch rif yr allwedd mynediad.
Safari (Mac) Gwasgwch a daliwch yr allwedd CTRL a gwasgwch rif yr allwedd mynediad.
Opera 9 (PC and Mac) Gwasgwch a daliwch SHIFT a’r allwedd ESC a chaiff rhestr allweddau mynediad ymddangos.

Nodwch, nid yw’r table yma yn gyflawn. Os nad ydy eich porwr wedi ei nodi yma, gwelwch eich porwr am gymorth.Linciau

Does dim linciau ffug ‘Javascript’. Gellir dilyn pob linc mewn unrhyw borwr, hyd yn oed os yw’r sgriptio wedi ei ddiffodd. Ni does linciau sy’n agor ffenestri newydd heb rybudd.Delweddau

Mae gan bob delwedd cynnwys a ddefnyddiwyd ar y safle nodweddion ALT ddisgrifiadol. Gwna’r salfe ddefnydd eang o Dalennau Diwyg Rhaeadrol ac mae’r rhanfwyaf o’r delweddau yng nghefndir y dudalen ac heb eu cofrestru gan ddarllenwyr sgrin. Mae’n werth nodi hyn wrth ddefnyddio nodwedd delwedd anabl ar rai porwyr.Meintiau Testun

Caiff pob testun ar y safle yma wei reoli gan ddolen ddull ac yn raddfa lle mae modd ei newid drwy eich gosodiadau pori.


Disgrifia’r tabl canlynol sut y mae newid maint y testun a ddengys mewn amrywiaeth o borwyr poblogaidd.


Porwr Codiad mewn maint testun
Internet Explorer 7+
Firefox
Safari
Opera 9
Dal i lawr y fysell CTRL a phwyso +
Fersiynau Internet Explorer Hŷn 1. Ewch i weld y ddewislen
2. Dewiswch maint y testun
3. Dewiswch y maint y testun yr hoffech (lleiaf, bach, mwy neu fwyaf)

Nodwch, nid yw’r tabl yma yn gyflawn. Os nad enwir eich porwr yma, gwelwch eich cymorth pori.


Diweddaru eich porwr

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio fersiwn gyfoes eich porwr fel y gallwch ddefnyddio yr holl wasanaethau sydd ar ein safle ac yr ydych yn cael eich gwarchod gan y diweddariadau diogelwch diweddaraf. Os yr ydych yn dewis peidio â diweddaru, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth ar-lein yn llawn. Er enghraifft, efallai na fyddwch yn gallu gwneud ad-daliadau cerdyn ar-lein. Gallwch fyned fersiwn diweddaraf eich porwr yma:background image
Chwilio'r Safle