Neidio'r llywio
 

Gwneud Taliad

Adnabod Cwsmer

Os oes gennych fenthyciad myfyriwr ac yn dymuno gwneud taliad cerdyn iddo, gallwch mewngofnodi i’ch cyfrif i wneud hyn.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r dudalen yma i wneud taliad cerdyn diogel i’ch benthyciad myfyriwr neu unrhyw gyfrif arall, heb mewngofnodi.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth yma, rhaid i chi gael Rhif Cyfeirnod y Cwsmer a chyfenw perchennog y cyfrif y byddwch yn ei dalu.

 

Os yr ydych yn dod ar draws problem yn defnyddio’r gwasanaeth yma, gwnewch yn sicr eich bod yn defnyddio fersiwn gyfoes o’ch porwr..

Gallwch ddarganfod rhagor amy ffordd caiff ad-daliadau uniongyrchol eu clustnodi i’ch balans.

background image
Chwilio'r Safle