Neidio'r llywio
 

Gwneud Taliad

Adnabod Cwsmer

Os oes gennych fenthyciad myfyriwr ac yn dymuno gwneud taliad cerdyn iddo, gallwch mewngofnodi i’ch cyfrif i wneud hyn.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r dudalen yma i wneud taliad cerdyn diogel i’ch benthyciad myfyriwr neu unrhyw gyfrif arall, heb mewngofnodi.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth yma, rhaid i chi gael Rhif Cyfeirnod y Cwsmer a chyfenw perchennog y cyfrif y byddwch yn ei dalu.

 

Gallwch ddarganfod rhagor amy ffordd caiff ad-daliadau uniongyrchol eu clustnodi i’ch balans.

background image
Chwilio'r Safle