Neidio'r llywio
 

Caniatáu i berson arall i fyned eich cyfrif

 

Mae angen i ni lynu at ddeddfwriaeth gwarchod data perthnasol yn y DU, sy'n ein hatal ni rhag trafod eich cyfrif gydag unrhyw berson arall. Er hynny, efallai y byddwch yn ei darganfod yn ddefnyddiol i gael person arall sydd yn gallu ein gal war eich rhan i fyned rhai gwybodaeth a gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol os yr ydych yn mynd dramor am gyfnod o amser.


Gallwch roi awdurdodiad i ni i drafod eich manylion cyfrif gyda person arall mewn dwy ffordd.Caniatâd i Rannu

Caniatâd i Rannu yw awdurdodiad ysgrifenedig neu lafar sy’n caniatáu i ni ddarparu gwybodaeth eich cyfrif – gyda’r eithriad o’ch manylion banc – i berson yr ydych wedi ei nomineiddio.


I ganiatáu i ni rannu gwybodaeth am eich cyfrif gyda rhywun arall, ysgrifennwch atom yn rhoi:

  • Eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer (eisoes yn ART ID) neu Rhif Cyfrif Benthyciad
  • Eu henw llawn
  • Eu cyfeiriad llawn (gan gynnwys cod post)
  • Eu dyddiad geni
  • Eu perthynas i chi
  • Cyfrinair, y dylech ei ddewis a’i roi iddyn nhw.

Dylech hefyd nodi cyfnodau amser penodol y bydd y trefniant yma yn ddilys.


Rhaid i’r person yma fod yn gallu cadarnhau pob un o’r manylion cyn y gallwn drafod unrhyw wybodaeth am eich cyfrif gyda hwy.


Ein cyfeiriad yw:

Student Loans Company Limited
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

Pwer Atwrnai

Mae Pwer Atwrnai yn ddogfen swyddogol lle y gallwch roi caniatâd atwrnai i drydydd blaid i ryddhau neu ddiweddaru gwybodaeth yn berthnasol i’ch cyfrif. Rhaid i Pwer Atwrnai gynnwys cyfnod penodol lle y gallant ymddwyn fel atwrnai a’r tasgiau penodol y gallant eu perfformio. Fel uchod, mae’r person sy’n dal y PA yn gorfod bodloni’r broses dilysu.

background image
Chwilio'r Safle