Neidio'r llywio
 

Dewisiadau ad-dalu gwirfoddol

 

Mae unrhyw ad-daliadau gwirfoddol a wnewch yn ogystal ag unrhyw ad-daliadau wedi’u trefnu rydych chi eisoes yn eu gwneud trwy’ch cyflog neu drwy Ddebyd Uniongyrchol. Ni all taliadau gwirfoddol cael eu had-dalu.

Ad-daliad un-tro

Gallwch wneud ad-daliad un-tro i’ch benthyciad myfyrwyr unrhyw bryd trwy ddefnyddio:
 • cerdyn debyd;
 • siec neu archeb bost; neu
 • drosglwyddiad banc rhyngwladol, os ydych chi dramor.

Trwy gerdyn debyd neu gredyd

Gallwch wneud taliad â cherdyn trwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein. Derbyniwn Debyd Visa, Visa Electron, Maestro, Debyd Mastercard a Laser (Euro). Nid oes ffi am ddefnyddio cerdyn debyd.

Os hoffech chi, neu os hoffai rywun arall wneud ad-daliad tuag at eich benthyciad heb fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein, mae modd gwneud ad-daliad gyda cherdyn gan ddefnyddio dim ond eich cyfenw a’ch cyfeirnod cwsmer.

26 Medi 2018 ni fedrwn dderbyn ad-daliadau wedi eu gwneud gan gerdyn credyd.

Trwy siec neu archeb bos

Dylid talu sieciau ac archebion post i’r Student Loans Company Limited.

Ysgrifennwch eich Cyfeirnod Cwsmer neu Rif Cymorth Myfyriwr ar gefn eich siec neu archeb bost a’i hanfon at:

Yr Adran Gyllid Student Loans Company Limited
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

Trwy drosglwyddiad banc rhyngwladol (IBAN)

Gallwn dderbyn trosglwyddiadau banc o dramor. Rhaid i chi gynnwys eich Cyfeirnod Cwsmer fel cyfeiriad er mwyn i ni allu paru’r ad-daliad gyda’ch cyfrif.

Bydd angen i chi gysylltu â’ch banc i drefnu’r math hwn o ad-daliad a gallent godi ffi arnoch am y gwasanaeth.

Bydd angen y manylion canlynol arnoch i drefnu hyn:

 • Sort Code: 60-70-80
 • Account no: 10027254
 • IBAN No: GB37NWBK60708010027254
 • SWIFT: NWBKGB2L
NatWest address:

NatWest Government Banking Services Branch
2nd Floor
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB

Ad-daliadau misol cyson

Gallwch drefnu ad-daliad misol cyson i’ch benthyciad myfyrwyr trwy Ddebyd Uniongyrchol neu drwy ddefnyddio cerdyn debyd ar-lein trwy fewngofnodi i’ch cyfrif

Gallwch drefnu archeb reolaidd gyda’ch banc hefyd. Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen archeb reolaidd (PDF 540k) a’i rhoi i’ch banc.

Rhaid i chi gynnwys un o’r canlynol fel cyfeirnod er mwyn i ni allu rhoi’r ad-daliad i’ch cyfrif mewn grym:

 • Cyfeirnod Cwsmer
 • Rhif GR, os ydy’r taliad tuag at ordaliad grant
 • Rhif Cyfrif Benthyciad, os ydy’r taliad tuag at fenthyciad penodol

Sut caiff ad-daliadau uniongyrchol eu gosod ar eich balans

Pan fyddwch yn gwneud ad-daliad uniongyrchol i SLC, mae’r ffordd y caiff yr arian ei osod ar eich balans yn dibynnu ar statws eich cyfrif. Darganfyddwch mwy amy ffordd caiff ad-daliadau uniongyrchol eu clustnodi i’ch balans.

Talu’ch benthyciad yn llawn

Os hoffech dalu’ch benthyciad myfyrwyr i gyd, rhaid i chi ein ffonio ni ar 0300 100 0370 (Llun-Gwe 08:00 – 20:00) i gael ffigur taliad terfynol wedi’i ddiweddaru yn y lle cyntaf.

Os ydych chi wedi bod yn ad-dalu trwy’ch cyflog, gwnewch yn siŵr bod gennych y canlynol cyn ffonio:

 • eich P60 diwethaf; a
 • phob un o’ch slipiau cyflog sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol.
Mae angen i ni gael y wybodaeth hon er mwyn i ni allu cyfrifo ffigur taliad terfynol cywir i chi.

background image
Chwilio'r Safle