Neidio'r llywio
 

Cynllun 2 - Graddfa Llog

 

Rydych yn cael llog wedi ei godi arnoch o’r diwrnod cyntaf mae eich taliad cyntaf yn cael ei wneud hyd nes bod eich benthyciad yn cael ei dalu’n llawn. Caiff llog ei ychwanegu i’r cyfanswm sydd arnoch bob mis.


Mae’r cyfradd llog wedi ei selio ar Mynegai Prisiau Manwerthu DU (RPI) ac fydd yn amrywio yn dibynnu ar eich amgylchiadau.


Caiff y cyfradd llog ei ddiweddaru unwaith bob blwyddyn ym mis Medi, gan ddefnyddio yr RPI o Fawrth y flwyddyn honno.


Beth yw RPI?

Mae’r RPI yn mesur chwyddiant yn y DU. Mae’n mesur newid i’r gost o fyw yn y DU. Mae llywodraeth y DU yn defnyddio gradd RPI ar gyfer nifer o ddibenion, gan gynnwys gosod y graddfa llog a godir ar fenthyciadau myfriwr.

Eich amgylchiadau Cyfradd llog
Tra'n astudio a hyd Ebrill wedi gadael y cwrs RPI plws 3% (6.3%)
O 6 Ebrill wedi gadael eich cwrs hyd nes bod y benthyciad wedi ei dalu’n llawn Cyfradd cyfnewidiol yn dibynnol ar incwm. RPI (3.3%) lle mae incwm yn £25,000 neu lai, yn codi ar raddfa llithrig hyd at RPI plws 3% (6.3%) lle mae incwm yn £45,000 neu fwy
Os nad ydych yn ymateb i’n ceisiadau am wybodaeth neu dystiolaeth RPI plws 3%,(6.3%) ar wahân i incwm, hyd nes bydd gennym yr holl wybodaeth sydd ei angen

Cael eich codi mwy nag un radd o log yn yr un mis

Gall hyn ddigwydd os oes gennych ddau neu fwy o fenthyciadau Cynllun 2 ar gyfer gwahanol gyrsiau.

Er enghraifft, os wnaethoch ddechrau a gadael cwrs cyn 6ed o Ebrill 2017 yna dechrau ar gwrs newydd wedi hynny – a chymryd benthyciad am bob un o’r cyrsiau hynny – cewch eich codi:

  • gradd o RPI ar gyfer y benthyciad oddi wrth eich cwrs cyntaf o 6ed Ebrill wedi i chi adael y cwrs hyd at 5ed Ebrill 2019; a
  • chyfradd o RPI plws 3% (6.3%) ar gyfer y benthyciad o’ch ail gwrs hyd nes yr Ebrill yn dilyn ble wnaethoch gwblhau neu adael eich ail gwrs.

Cadw ni’n gyfredol?

Os na fyddwch yn os nad ydych yn ymateb i’n gofynion am wybodaeth neu dystiolaeth caiff graddfa llog o RPI plws 3% ei osod ar eich benthyciad hyd yn oed os ydych yn ennill o dan £45,000.

Cyfradd llog hanesyddol

Mae'r cyfraddau yn y tabl isod ar gyfer benthyciadau Cynllun 1 yn unig ac, oni nodir yn wahanol, maen nhw'n berthnasol i'r cyfnod rhwng 1 Medi a 31 Awst ar gyfer y blynyddoedd a nodir.

Blwyddyn Cyfradd llog
2012/13 RPI (3.6%) plws 3% = (6.6%)
2013/14 RPI (3.3%) plws 3% = (6.3%)
2014/15 RPI (2.5%) plws 3% = (5.5%)
2015/16 RPI (0.9%) plws 3% = (3.9%)
2016/17 RPI (1.6%) plws 3% = (4.6%)
2017/18 RPI (3.1%) plws 3% = (6.1%)
2018/19 RPI (3.3%) plws 3% = (6.3%)

background image
Chwilio'r Safle