Neidio'r llywio
 

Cynllun 2 - Sut mae ad-daliadau yn cael eu cyfrifo

 

Faint byddwch chi’n ad-dalu

Bydd eich cyflogwr yn cymryd ad-daliadau o’ch cyflog yn ystod unrhyw gyfnod tâl lle mae eich enillion cyn treth dros y trothey wythnosol neu fisol.

O ran cyfnod tal, rydym yn golygu bob tro y byddwch yn derbyn cyflog. Gallai hyn fod bob:

 • Wythnos
 • Pedair wythnos
 • Mis calendr

Mae’r trothwy ennill yn:

 • £480 yr wythnos
 • £2,083 y mis
 • £25,000 y flwyddyn

Rydych chi’n talu 9% o’ch incwm dros y trothwy.


Sut mae darganfod eich swm ad-dalu misol

 1. Tynnu £25,000 oddi wrth eich cyflog blynyddol cyn treth
 2. Gweithio 9% o’r gweddill
 3. Rhannu y ffigwr gyda 12
 4. Crynhau lawr i’r bunt agosaf

Er enghraifft, os oeddech chi’n ennill £30,000 y flwyddyn:

 1. 1: 30,000 – 25,000 = 5,000
 2. 9% of 5,000 = 450
 3. 450 / 12 = 37
 4. Crynhau lawr

Felly bydd eich ad-daliad benthyciad myfyriwr misol yn £37.


Esiampl o symiau ad-daliad

Incwm bob blwyddyn cyn treth Cyflog misol Taliad Misol
Hyd at £25,000 £2,083 £0
£27,000 £2,250 £15
£30,000 £2,500 £37
£35,000 £2,916 £74
£40,000 £3,333 £112

Mae gennyf fenythciadau Cynllun 1 a Chynllun 2. Sut mae fy ad-daliadau’n gweithio?

Mae’r swm yr ydych yn ei ad-dalu i bob math o gynllun yn dibynnu ar eich incwm. Bydd eich cyflogwr yn gwneud un cyfrifiad o 9% felly ond un swm ad-daliad fydd yn dangos ar eich slip cyflog.

Trothwy ad-daliad ar gyfer Cynllun 1 yw £18,330 a’r trothwy ar gyfer Cynllun 2 yw £25,000. Felly, os ydych yn ennill llai na £18,330 ni fyddwch yn gwneud unrhyw ad-daliad o gwbl.

Os ydy eich incwm rhwng £18,330 a £25,000 caiff eich ad-daliad ei osod i’ch benthyciad Cynllun 1.

Os ydy eich incwm yn fwy na £25,000 caiff eich ad-daliad ei wasgaru ar draws eich benthyciadau Cynllun 1 a Chynllun 2.

Mae’r tabl isod yn dangos sut ciaff symiau ad-daliad eu rhannu a’u gosod i bob math o gynllun pan rydych yn talu y ddau fenthyciad sef Cynllun 1 a Chynllun 2.

Eich incwm Swm a dalwyd I Fenthyciad Cynllun 1 Swm a dalwyd I fenythyciad Cynllun 2 Cyfanswm misol a dalwyd I’r benthyciadau cyfan
Hyd at £18,330 (trothwy incwm cynllun 1) £0 £0 £0
£19,000 £5 y mis £0 £5 y mis
£23,000 £35 y mis £0 £35 y mis
£25,000 (trothwy incwm cynllun 2) £50 y mis £0 £50 y mis
£27,000 £50 y mis £15 y mis £65 y mis
£30,000 £50 y mis £37 y mis £87 y mis

Mae gennyf fenthyciad Cynllun 1 a Chynllun 2, beth sydd yn digwydd pan yr wyf yn talu un math o gynllun yn gyfangwbl?

Pan yr ydych wedi ad-dalu un o’ch mathau cynllun byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi.

Os rydych yn ad-dalu eich benthyciad Cynllun 1 yn gyntaf, byddwch yn dechrau, neu’n parhau, i wneud ad-daliadau tuag at eich benthyciad Cynllun 2. Gwelwch y trothwyon wythnosol, misol a blynyddol uwch.

Os rydych yn ad-dalu eich benthyciad Cynllun 2 yn gyntaf, byddwch yn dechrau, neu’n parhau, i wneud ad-daliadau tuag at eich benthyciad Cynllun 1. Darganfyddwch mwy am drothwyon Cynllun 1

Byddwch ond yn gwneud yr ad-daliadau os bod eich incwm dros y trothwy perthnasol.

background image
Chwilio'r Safle