Neidio'r llywio
 

Cynllun 2 - Sut mae ad-daliadau yn cael eu cyfrifo

 

Faint byddwch chi’n ad-dalu

Bydd eich cyflogwr yn cymryd ad-daliadau o’ch cyflog yn ystod unrhyw gyfnod tâl lle mae eich enillion cyn treth dros y trothey wythnosol neu fisol.

O ran cyfnod tal, rydym yn golygu bob tro y byddwch yn derbyn cyflog. Gallai hyn fod bob:

  • Wythnos
  • Pedair wythnos
  • Mis calendr

Mae’r trothwy ennill yn:

  • £494 yr wythnos
  • £2,143 y mis
  • £25,725 y flwyddyn

Rydych chi’n talu 9% o’ch incwm dros y trothwy.


Sut mae darganfod eich swm ad-dalu misol

Er enghraifft, os yr ydych yn cael eich talu’n fisol, rydych yn ennill £2,400 yn gros y mis a byddech yn ad-dalu 9% o wahaniaeth rhwng yr hyn yr ydych yn ei ennill a beth yw’r trothwy

£2,400 - £2,143 = £257

9% of £257 = £23

Felly £23 y mis y byddai eich ad-daliad benthyciad myfyriwr.


Esiampl o symiau ad-daliad

Incwm bob blwyddyn cyn treth Cyflog misol Taliad Misol
Hyd at £25,725 £2,143 £0
£27,000 £2,250 £9
£30,000 £2,500 £32
£35,000 £2,916 £69
£40,000 £3,333 £107

Mae gennyf fenythciadau Cynllun 1 a Chynllun 2. Sut mae fy ad-daliadau’n gweithio?

Mae’r swm yr ydych yn ei ad-dalu i bob math o gynllun yn dibynnu ar eich incwm. Bydd eich cyflogwr yn gwneud un cyfrifiad o 9% felly ond un swm ad-daliad fydd yn dangos ar eich slip cyflog.

Trothwy ad-daliad ar gyfer Cynllun 1 yw £18,935 a’r trothwy ar gyfer Cynllun 2 yw £25,725. Felly, os ydych yn ennill llai na £18,935 ni fyddwch yn gwneud unrhyw ad-daliad o gwbl.

Os ydy eich incwm rhwng £18,935 a £25,725 caiff eich ad-daliad ei osod i’ch benthyciad Cynllun 1.

Os ydy eich incwm yn fwy na £25,725 caiff eich ad-daliad ei wasgaru ar draws eich benthyciadau Cynllun 1 a Chynllun 2.

Mae’r tabl isod yn dangos sut ciaff symiau ad-daliad eu rhannu a’u gosod i bob math o gynllun pan rydych yn talu y ddau fenthyciad sef Cynllun 1 a Chynllun 2.

Eich incwm Swm a dalwyd I Fenthyciad Cynllun 1 Swm a dalwyd I fenythyciad Cynllun 2 Cyfanswm misol a dalwyd I’r benthyciadau cyfan
Hyd at £18,935 (trothwy incwm cynllun 1) £0 £0 £0
£19,000 £0 £0 £0
£23,000 £30 y mis £0 £30 y mis
£25,725 (trothwy incwm cynllun 2) £50 y mis £0 £50 y mis
£27,000 £50 y mis £9 y mis £59 y mis
£30,000 £50 y mis £32 y mis £82 y mis

Mae gennyf fenthyciad Cynllun 1 a Chynllun 2, beth sydd yn digwydd pan yr wyf yn talu un math o gynllun yn gyfangwbl?

Pan yr ydych wedi ad-dalu un o’ch mathau cynllun byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi.

Os rydych yn ad-dalu eich benthyciad Cynllun 1 yn gyntaf, byddwch yn dechrau, neu’n parhau, i wneud ad-daliadau tuag at eich benthyciad Cynllun 2. Gwelwch y trothwyon wythnosol, misol a blynyddol uwch.

Os rydych yn ad-dalu eich benthyciad Cynllun 2 yn gyntaf, byddwch yn dechrau, neu’n parhau, i wneud ad-daliadau tuag at eich benthyciad Cynllun 1. Darganfyddwch mwy am drothwyon Cynllun 1

Byddwch ond yn gwneud yr ad-daliadau os bod eich incwm dros y trothwy perthnasol.

Mae gen i Gynllun 2 a Benthyciad Ôl-raddedig, sut mae fy ad-daliadau'n gweithio?

Mae'r swm rydych chi'n ei ad-dalu i bob math o gynllun yn dibynnu ar eich incwm.

Byddwch yn ad-dalu:

  • 9% o'r swm yr ydych yn ei ennil dros drothwy ad-dalu'r Cynllun 2 (£25,725)
  • 6% o'r swm yr ydych yn ei ennill dros drothwy ad-daliad Benthyciad Ôl-raddedig (£21,000)

Mae'r tabl isod yn dangos sut mae symiau ad-dalu'n cael eu rhannu a'u cymhwyso i bob math o gynllun pan fyddwch chi'n ad-dalu Benthyciad Cynllun 2 a Benthyciad Ôl-raddedig:

INCWM (cyn treth) AD-DALIAD
Blynyddol Misol Benthyciad Cynllun 2 Benthyciad Ol-Raddedig Cyfanswm ad-daliad misol
£21,000 £1,750 £0 £0 £0
£23,000 £1,916 £0 £9 £9
£25,725 £2,143 £0 £23 £23
£27,000 £2,250 £9 £30 £39
£30,000 £2,500 £32 £45 £77

Mae'r cynllun ad-dalu Benthyciadau Ôl-raddedig ond yn berthnasol i fyfyrwyr wnaeth gymryd Benthyciad Ôl-raddedig gan Student Finance England (SFE) neu Gyllid Myfyrwyr Cymru (SFW). Os wnaethoch dderbyn Benthyciad Ôl-raddedig gan Student Awards Agency Soctland (SAAS) neu Student Finance Northern Ireland (SFni) yna caiff y rhain eu had-dalu o dan Gynllun 1.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ad-daliadau Benthyciad Ôl-raddedig.

background image
Chwilio'r Safle