Neidio'r llywio
 

Cynllun 2

 

Mae’r tudalennau yma ar eich cyfer chi os wnaethoch gymryd benthyciad ar neu wedi 1 Medi 2012 ac:

- roeddech yn byw yn Lloegr neu Gymru

- wedi derbyn nawdd UE yn Lloegr neu Gymru

- roeddech yn byw yn Lloegr ac fe wnaethoch gymryd Benthyciad Dysgwr Uwch.


Pa gynllun ad-dalu ydych chi’n rhan ohono?

Os nad ydych yn siwr pa gynllun yr ydych yn rhan ohono, gallwch ddarganfod hynny drwy ateb y cwestiynau ar dudalen Benthyciadau Amodol ar Incwm.


Yn yr adran yma


Yn yr adran yma

Os yr ydych yn cymryd Benthyciad Ôl-raddedig oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru, caiff termau’r ad-daliad eu seilio ar y rheoliadau cyfredol. Golyga hyn y byddwch yn ad-dalu o dan Gynllun 2. Er hynny mae disgwyl i reoliadau’r ad-daliad i newid pan gaiff deddfwriaeth senedd DU ei chymeradwyo. Golyga hyn pan rydych yn myned ad-daliad gall y termau fod yn wahanol pan fydd hyn yn digwydd, a byddwch yn ad-dalu o dan dermau Benthyciad Ôl-raddedig. Eich cyfrifoldeb chi ydy gwirio yn ôl i wneud yn siŵr bod gennych y wybodaeth fwyaf diweddar.

background image
Chwilio'r Safle