Neidio'r llywio
 

Cynllun 2

 

Mae’r tudalennau yma ar eich cyfer chi os wnaethoch gymryd benthyciad (eithrio Benthyciadau Ol-raddedig) ar neu wedi 1 Medi 2012 ac:

- roeddech yn byw yn Lloegr neu Gymru

- wedi derbyn nawdd UE yn Lloegr neu Gymru

- roeddech yn byw yn Lloegr ac fe wnaethoch gymryd Benthyciad Dysgwr Uwch.


Pa gynllun ad-dalu ydych chi’n rhan ohono?

Os nad ydych yn siwr pa gynllun yr ydych yn rhan ohono, gallwch ddarganfod hynny drwy ateb y cwestiynau ar dudalen Benthyciadau Amodol ar Incwm.


Yn yr adran yma


Os wnaethoch gymryd Benthyciad Ol-raddedig tra eich bod yn byw yn Lloegr neu Chyrmu yna byddwch yn ad-dalu drwy Gynllun ad-dalu Benthyciad Ol-raddedig.

background image
Chwilio'r Safle