Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Ad-dalu Cynllun Benthyciadau Athrawon

 

Beth yw Cynllun Ad-dalu Benthyciadau Athrawon?

Mae Cynllun Ad-dalu Benthyciad Athrawon yn caniatáu i’r llywodraeth i ad-dalu, oriau ychwanegol, benthyciadau myfyriwr athrawon sy’n addysgu pynciau penodol yn y ddwy ysgol ac mewn colegau addysg uwch yn Lloegr a Chymru. Fe wnaeth y cynllun weithredu fel peilot ar gyfer athrawon a oedd yn dechrau yn y blynyddoedd academaidd 2002/03, 2003/04 a 2004/ 05. Cafodd y cynllun ei derfynu wedi’r flwyddyn academaidd 2004/05.Newid mewn amgylchiadau

Os yr ydych ar hyn o bryd ar gynllun RTL mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym am unrhyw newidiadau yn eich manylion cyflogaeth. Mae eisiau’r wybodaeth yma er mwyn ein caniatáu i ni gyfrifo eich swm diddymu RTL ar gyfer y flwyddyn flaenorol.


Os nad ydych wedi ein hysbysu eisoes am newidiadau i’ch manylion ysgol neu fath o gyflogaeth rhaid i chi gysylltu gyda ni a gofyn am ffurflen Newid Amgylchiadau a fyddwn yn anfon atoch yn uniongyrchol. Dylai’r ffurflen yma gael ei dychwelyd atom o fewn un mis calendr.


Os yr ydych yn ymwybodol o newid na fyddwn wedi cael ein hysbysebu ohono, cysylltwch gyda Llinell Gymorth RTL ar 0300 100 0611 (agor Llun-Gwe o 8yh tan 5.30yh).


Nodwch: Oherwydd natur cynllun RTL, ni fyddwn yn gallu darparu chi gyda manylion eich balans ar-lein. Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am eich balans neu symiau diddymu RTL, cysylltwch gyda Llinell Gymorth RTL ar y rhif uchod.

myfyrwyr
Chwilio'r Safle