Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Ad-dalu drwy Hunan Asesiad

 

Pryd mae’r ad-dalu yn cychwyn?

Fel arfer fe fyddwch yn dechrau ad-dalu eich benythiad myfyriwr ar eich enillion a wnaethpwyd yn y flwyddyn dreth sy’n dechrau wedi i chi raddio neu adael y cwrs.


Er enghraifft, os wnaethoch raddio ym Mehefin 2009, fe fyddwch yn atebol i dalu didyniadau’r benthyciad ar eich enillion cyntaf o Ebrill 2010. Golyga hyn bod eich ad-daliad myfyriwr cyntaf ar gyfer y flwyddyn dreth 2010-11 (ynghyd â’ch treth, Yswiriant Cenedlaethol ac ati ar gyfer y flwyddyn dreth 2010-11 yn ddyledus erbyn Ionawr 31, 2012.Sut caiff ad-daliadau eu gwneud?

Bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) yn anfon dychweliad treth Hunan Asesiad i chi ar ddiwedd pob blwyddyn dreth.


Os yr ydych yn cwblhau eich ffurflen hunan asesiad erbyn Hydref 31 wedi i chi ei derbyn, bydd HMRC yn cyfrifo faint sydd yn rhaid i chi dalu ar gyfer treth, Yswiriant Cenedlaethol, benthyciadau myfyriwr ac ati. Fel arall, fe fydd yn rhaid i chi wneud y cyfrifiadau eich hunan.


Bydd rhaid i chi anfon unrhyw daliadau erbyn Ionawr 31 yn dilyn y flwyddyn dreth berthnasol.


Bydd HMRC yna’n trosglwyddo gwybodaeth am swm eich ad-daliad benthyciad myfriwr i ni ac fe fyddwn yn cymhwyso hyn at eich cyfrif.Gweithio Tramor

Os yr ydych wedi bod yn gweithio dramor ac wedi bod yn gwneud ad-daliadau benthyciad myfriwr yn uniongyrchol i’r SLC ac rydych wedi cael galwad am daliad am yr un flwyddyn ariannol oddi wrth yr HMRC drwy Hunan Asesiad, cysylltwch gyda ni ar 0300 100 0611 am fanylion pellach a chyngor.


Os yr ydych dramor ar hyn o bryd cysylltwch gyda ni ar +44 141 243 3660.Ad-daliadau Gwirfoddol

Gallwch dalu eich benthyciad yn gyflymach wrth wneud ad-daliadau gwirfoddol ychwanegol. Gallwch wneud hyn unrhyw adeg drwy ddefnyddio ein gwasanaeth Gwneud Taliad

Os yr ydych yn dewis gwneud ad-daliadau gwirfoddol, byddwch y talu eich benthyciad yn gyflymach. Er hynny, ni fydd taliadau gwirfoddol yn effeithio’r swm a gesglir drwy’r system dreth, bydd rhaid i chi dal talu y swm sy’n ddyledus gan ei fod wedi ei selio ar eich incwm y flwyddyn honno. Ni allwch gael ad-daliad am unrhyw swm yr ydych wedi ei dalu’n wirfoddol, os nad ydych wedi gorffen talu am y benthyciad neu wedi talu’n ormodol.

myfyrwyr
Chwilio'r Safle