Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Ad-dalu drwy Dalu Wrth Ennill

 

Pryd mae'r ad-daliadau yn dechrau?

Byddwch fel arfer yn dechrau gwneud taliadau myfyrwyr drwy Gynllun Talu Wrth Ennill o'r Ebrill yn dilyn y dyddiad wnaethoch chi raddio neu adael y cwrs.Sut mae ad-daliadau yn cael eu gwneud?

Bydd eich cyflogwr (wyr) wedi ei gynghori gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) i gyfrifo a didynnu yr ad-daliadau benthyciad myfyriwr oddi wrth eich cyflog. Caiff y didynnau yma eu dangos ar eich slip cyflogi fel y gallwch weld faint sy’n cael ei dalu’n ôl bob cyfnod.


Ar ddiwedd y flwyddyn treth ariannol fe fydd eich cyflogwr (wyr) yn cynghori Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi o’r cyfanswm o ddidynnau mae e wedi ei wneud. Bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn trosglwyddo gwybodaeth o’r cyfanswm o’r ad-daliadau i ni ac fe fyddwn yn gweithredu eich ad-daliadau i’ch cyfrif.


Rydym ond yn derbyn manylion o’ch ad-daliadau ar ddiwedd y flwyddyn dreth, felly rydym yn eich cynghori i gadw eich slipiau cyflog a’ch P60, a roddir i chi gan eich cyflogwr (wyr) ar ddiwedd pob blwyddyn dreth, fel record o’r ad-daliadau yr ydych wedi eu gwneud.myfyrwyr
Chwilio'r Safle