Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Ad-dalu o dramor

 

Asesiad Incwm o dramor

Os y byddwch dramor am fwy na 3 mis, rhaid i chi gwblhau Ffurflen Asesiad Incwm Tramor i’n caniatáu i gyfrif faint sy’n rhaid i chi ei ad-dalu.


Ar y Ffurflen Asesiad Incwm Tramor, dylech ddarparu manylion am eich amgylchiadau a’ch incwm arfaethedig. Byddwch hefyd yn gorfod darparu tystiolaeth o’ch incwm fel modd o gefnogaeth.


Yna, byddwn yn anfon rhaglen ad-dalu i chi yn dangos faint sydd yn rhaid i chi dalu bob mis. Caiff eich taliadau misol eu selio ar y trothwy ennill ar gyfer eich gwlad pen taith – gwelwch Trothwy tramor am fwy o wybodaeth


Os nad ydych eisoes wedi cwblhau Ffurflen Asesiad Incwm Tramor gallwch ei lawrlwytho yma:


Nodwch: Dylid ond cwblhau’r ffurflen yma a’i dychwelyd i ni unwaith bod eich cyfrif yn myned ad-daliad. Mae’r ad-daliadau yn dechrau ar yr Ebrill yn dilyn eich dyddiad graddio neu ddyddiad yr ydych yn gadael y cwrs.


Cofiwch sicrhau hefyd eich bod wedi ysgrifennu'ch enw a'ch cyfeirnod cwsmer ar y ffurflen cyn ei hanfon atom ni.


Os mae eich incwm yn newid tra yr ydych tramor

Fel arfer, bydd swm eich ad-daliad rhestredig wedi ei osod am gyfnod o 12 mis. Er hynny, gallwch wneud cais am ailasesiad i’ch swm ad-daliad rhestredig ar unrhyw adeg os mae lefel eich incwm yn newid.


Gallwch hefyd geisio am ailasesiad os yr ydych yn symud rhwng gwledydd gyda bandiau trothwy gwahanol.


Dylech gysylltu gyda ni ar +44 141 243 3660 i’n hysbysu os ydych angen asesiad o’ch swm ad-dalu.


Os ydych chi’n ffonio o dramor ynghylch Ad-daliad Amodol ar Incwm a bod ôl-ddyledion ar eich cyfrif

Dylech gysylltu â ni ar +44 141 243 3970 (ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8.00am i 5.30pm).

background image
Chwilio'r Safle