Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Opsiwn TAR

 

Os gwnaethoch chi gymryd Benthyciad sy'n Ddibynnol ar Incwm ar gyfer cwrs TAR a'ch bod wedi cymryd Benthyciad o Fath Morgais o'r blaen fe allech chi fod â'r opsiwn i ddewis pa fenthyciad yr ydych chi eisiau ei ad-dalu'n gyntaf.


Pryd a sut y byddwn yn rhoi gwybod i chi am yr Opsiwn TAR?

Byddwch chi fel arfer yn dechrau ad-dalu'ch Benthyciad sy'n Ddibynnol ar Incwm ym mis Ebrill ar ôl y dyddiad y byddwch chi'n graddio neu'n gadael eich cwrs. Yn y mis Ionawr cyn hyn, byddwn yn anfon llythyr opsiwn TAR a ffurflen i chi


Pa opsiynau ad-dalu sydd gennych chi?

Mae gennych 3 opsiwn, sef:

 1. ad-dalu'ch Benthyciad o Fath Morgais yn gyntaf
 2. ad-dalu'ch Benthyciad sy'n Ddibynnol ar Incwm yn gyntaf
 3. ad-dalu'r ddau fath o fenthyciad ar yr un pryd.

Dylech gwblhau a dychwelyd y Ffurlfen Opsiwn TAR i ni yn ein cynhgori pa fenthyciad (au) yr ydych yn dymuno eu had-dalu’n gyntaf.

Ar yn ail, gallwch ein ffonio ar 0300 100 0611 a diweddaru eich dewis dros y ffôn.

Gallwch newid eich dewis ar unrhyw adeg drwy gysylltu gyda ni ar y rhif uchod.

Opsiwn 1 - beth sy'n digwydd os byddwch chi'n dewis ad-dalu'ch Benthyciad o Fath Morgais yn gyntaf?

Byddwch yn dechrau ad-dalu'ch Benthyciad o Fath Morgais.

Os yw'ch Benthyciad(au) o Fath Morgais yn cael ei oedi, bydd eich perchennog dyledion yn canslo unrhyw gyfnod oedi er mwyn caniatáu i'r ad-daliadau ddechrau.

Bydd ad-dalu'ch Benthyciad sy'n Ddibynnol ar Incwm yn cael ei atal hyd nes y byddwch chi'n newid eich opsiwn TAR neu'ch bod wedi ad-dalu'ch Benthyciad(au) o Fath Morgais yn llawn.


Opsiwn 2 - beth sy'n digwydd os byddwch chi'n dewis ad-dalu'ch Benthyciad sy'n Ddibynnol ar Incwm yn gyntaf?

Byddwch yn dechrau ad-dalu eich Benthyciad Amodol ar Incwm fesul System Dreth y DU, os ydy eich incwm yn uwch na Throthwy Amodol ar Incwm. Caiff eich ad-daliadau eu casglu gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) drwy un neu’r ddau o’r ffyrdd canlynol:

 • Talu wrth Ennill (PAYE) os ydych chi'n weithiwr i gwmni
 • Eich ffurflen dreth Hunanasesiad
 • Byddwch yn gwneud eich ad-daliad yn uniongyrchol i ni os yr ydych wedi eich cyflogi tramor

  Oedi'ch Benthyciad o Fath Morgais wrth ad-dalu'ch Benthyciad sy'n Ddibynnol ar Incwm

  Os dymunwch chi ad-dalu'ch Benthyciad sy'n Ddibynnol ar Incwm ond eich bod chi'n ad-dalu'ch Benthyciad(au) o Fath Morgais ar hyn o bryd, mae'n rhaid i chi ymgeisio am oedi'ch Benthyciad(au) o Fath Morgais.

  I geisio am ohiriad, cysylltwch gyda pherchennog y ddyled ar y rhif ffôn perthnasol isod a gofynnwch am ffurflen gais gohiriad.

  • Thesis Servicing: 03330 045 045 neu os ydych chi'n ffonio o dramor +44 292 080 8684
  • Honours Student Loans Ltd: 0844 826 7835 neu os ydych chi'n ffonio o dramor +44 113 207 3154
  • Erudio Student Loans Ltd: 0333 003 7188 neu os ydych chi'n ffonio o dramor +44 141 278 6114

  Beth os yw fy Menthyciad o Fath Morgais eisoes wedi'i oedi?

  Byddwch chi'n derbyn ffurflen gais oedi newydd tuag at ddiwedd eich cyfnod oedi cyfredol a dylech ei llanw os dymunwch chi ymgeisio am oedi eto.


  Opsiwn 3 - beth sy'n digwydd os ydych chi'n dewis ad-dalu'r ddau fath o fenthyciad ar yr un pryd?

  Byddwch yn dechrau ad-dalu'ch Benthyciad(au) o Fath Morgais yn fisol. Os yw'ch Benthyciad o Fath Morgais yn cael ei oedi, pherchennog y ddyled yn canslo unrhyw gyfnod oedi, gan ganiatáu i'r ad-dalu ddechrau.

  Byddwch hefyd yn dechrau ad-dalu eich Benthyciad ar Sail Incwm fesul System Treth y DU, os yw eich incwm yn uwch na’r trothwy ad-dalu (neu’n uniongyrchol i ni os yr ydych wedi eich cyflogi tramor).


  Beth sydd yn digwydd os nad ydych yn dweud eich dewis am yr OpsiwnTAR?

  Os na fyddwch chi'n nodi'ch dewis, fe allai hyn arwain atoch chi'n ad-dalu'r ddau fath o fenthyciad ar yr un pryd.


  background image
  Chwilio'r Safle