Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Graddfa Llog

 

Cyfradd llog gyfredol

O'r 1 Medihyd 2018, hyd oni nodir yn wahanol, bydd y gyfradd llog a osodir ar gyfer Benthyciadau Ad-dalu sy'n Ddibynnol ar Incwm (cynllun 1) cyn 2012 yn 1.75%.


Cyfradd llog hanesyddol

Mae'r cyfraddau yn y tabl isod ar gyfer benthyciadau Cynllun 1 yn unig ac, oni nodir yn wahanol, maen nhw'n berthnasol i'r cyfnod rhwng 1 Medi a 31 Awst ar gyfer y blynyddoedd a nodir.


Blwyddyn APR (%)
O'r Medi 2018 1.75
1 Rhagfyr 2017 - 31 Awst 2018 1.50
1 Medi 2017 - 30 Tachwedd 2017 1.25
2016/17 1.25
2015/16 0.9
2014/15 1.5
2013/14 1.5
2012/13 1.5
2011/12 1.5
2010/11 1.5
2009/10 0.0
6 Mawrth 2009 - 31 Awst 2009 1.5
6 Chwefror 2009 - 5 Mawrth 2009 2.0
9 Ionawr 2009 - 5 Chwefror 2009 2.5
5 Rhagfyr 2008 - 8 Ionawr 2009 3.0
1 Medi 2008 - 4 Rhagfyr 2008 3.8
2007/08 4.8
2006/07 2.4
2005/06 3.2
2004/05 2.6
2003/04 3.1
2002/03 1.3
2001/02 2.3
2000/01 2.6
1999/00 2.1
1998/99 3.5

background image
Chwilio'r Safle