Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Pryd a sut ydych yn ad-dalu

 

Byddwch yn cychwyn ad-dalu eich benthyciad o’r Ebrill yn dilyn y dyddiad wnaethoch chi raddio neu adael eich cwrs.


Byddwch yn talu 9% o unrhywbeth y byddwch yn ennill dros £18,330 cyn treth bob blwyddyn. Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â’r adran Sut mae ad-daliadau yn cael eu cyfrifo


Os oes gennych gyflogwr, bydd didyniadau’r ad-daliadau yn cael eu cymryd yn syth o’ch slip cyflog. Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â’r adran Ad-dalu drwy Gynllun Talu Wrth Ennill


Os ydych yn hunangyflogedig, fe fydd angen i chi gwblhau ffurflen hunan asesiad a’i dychwelyd gydag unrhyw taliad cyn Ionawr 31 yn dilyn y flwyddyn treth perthnasol. Am ragor o wybodaeth, ymwelwch ag Ad-dalu drwy Hunan Asesiad


Trothwyau ad-dalu ICR hanesyddol ar gyfer benthyciadau Cynllun 1

Cyfnod Perthnasol Trothwy Ad-dalu Blynyddol Trothwy Ad-dalu Misol Trothwy Ad-dalu Wythnosol
6 Ebrill 2000 hyd at 5 Ebrill 2005 £10,000 £833 £192
6 Ebrill 2005 hyd at 5 Ebrill 2012 £15,000 £1,250 £288
6 Ebrill 2012 hyd at 5 Ebrill 2013 £15,795 £1,316 £303
6 Ebrill 2013 hyd at 5 Ebrill 2014 £16,365 £1,363 £314
6 Ebrill 2014 hyd at 5 Ebrill 2015 £16,910 £1,409 £325
6 Ebrill 2015 hyd at 5 Ebrill 2016 £17,335 £1,444 £333
6 Ebrill 2016 hyd at 5 Ebrill 2017 £17,495 £1,457 £336
6 Ebrill 2017 hyd at 5 Ebrill 2018 £17,775 £1,481 £341
6 Ebrill 2018 hyd at 5 Ebrill 2019 £18,330 £1,527 £352
myfyrwyr
Chwilio'r Safle