Neidio'r llywio
 

Cynllun 1 - Cwblhau eich term ad-daliadau – atal talu nôl mwy na’r hyn sydd arnoch

 

Pam fyddem yn talu nôl mwy na’r hyn sydd arnaf?

Mae HMRC yn ein hysbysu unwaith y flwyddyn faint yr ydych wedi talu tuag at eich benthyciad myfyriwr drwy’r system dreth.


Golyga hyn ein bod ond yn gallu monitro eich balans sydd yn weddill ar sail blwyddyn ac mae’n debygol y gallech ad-dalu mwy na balans y benthyciad sydd yn weddill gennych.Sut mae modd atal hyn?

Er mwyn atal chi rhag talu yn ôl mwy na’r hyn sy’n weddill gennych, rydym yn darparu dull gwahanol i chi o wneud ad-daliadau benthyciad myfyriwr.


Wrth i chi ddod i ddiwedd y term ad-dalu, byddwn yn rhoi opsiwn i chi newid y dull yr ydych yn gwneud ad-daliadau. Yn hytrach na chael swm wedi ei ddidynnu o’ch cyflog bob cyfnod taliad, byddwch yn gallu gwneud ad-daliadau benthyciad myfyriwr drwy Ddebyd Uniongyrchol misol.Beth os oes gennych fenthyciad Cynllun 1 a hefyd Cynllun 2?

Os oes gennych fenthyciad Cynllun 1 a hefyd Cynllun 2 ni allwch newid i ad-daliadau debyd uniongyrchol hyd nes bod un math o fenthyciad wedi ei dalu’n llawn. Unwaith i chi dalu un math o gynllun yn llawn yna medrwch newid i ad-daliadau debyd uniongyrchol yn y ddwy flynedd olaf o’r benthyciad sydd ar ôl.


Beth yw’r mantais o ad-dalu fesul Debyd Uniongyrchol?

Drwy wneud ad-daliadau misol drwy Ddebyd Uniongyrchol, byddwn yn gallu cyfrifo’n union pryd yr ydych yn ad-dalu eich benthyciad yn gyflawn ac yna’n sicrhau bod yr ad-daliadau’n dod i ben ar yr adeg honno. Mae hyn yn rhywbeth na allwn ei wneud os yr ydych yn gwneud ad-daliadau drwy’r system dreth.


Golyga hyn:

  • Gallwn stopio eich ad-daliadau yr union amser cywir.
  • Gallwch fod yn hollol hyderus eich bod wedi talu eich benthyciad yn llawn.
  • Ni fydd angen i chi wneud cais, ac aros, am ad-daliad am unrhyw daliadau ychwanegol eich bod efallai wedi eu gwneud.


Sut gallaf ddechrau ad-dalu fy menthyciad fesul Debyd Uniongyrchol?

Wedi diwedd y flwyddyn dreth, mae HMRC yn rhoi gwybod i ni faint yr ydych wedi ei ad-dalu drwy’r system dreth ar gyfer y flwyddyn ariannol honno. Gan ein bod ond yn derbyn hyn yn flynyddol, mae’n debygol y byddwch yn ad-dalu mwy na’r hyn sydd arnoch. I atal hyn, talwch sylw penodol i’ch ad-daliadau fel y gallwch:

  • newidwch i ad-dalu drwy ddebyd uniongyrchol (ar gael os oes disgwyl i chi orffen ad-dalu rhwng 4 a 23 mis)
  • gofyn am ffigwr setliad i dalu eich benthyciad yn llawn (gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg)

I wneud y naill cysylltwch gyda ni ar: 0300 100 0370 (Llun i Gwe 08:00 - 18:00). Os yr ydych dramor ffoniwch +44 141 243 3660.Beth os oes gennyf fwy na dwy flynedd o ad-daliadau eto i’w gwneud?

Ni fydd modd i chi newid i wneud ad-daliadau drwy Ddebyd Uniongyrchol hyd nes bod eich lefel o ad-daliadau drwy eich cyflog yn dangos y byddwch yn ad-dalu eich benthyciad o fewn y ddwy flynedd nesaf.


background image
Chwilio'r Safle