Neidio'r llywio
 

Cynllun 1

 

Mae’r tudalennau yma ar eich cyfer chi os wnaethoch gymryd benthyciad:

yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon (yn cynnwys Benthyciadau Ol-raddedig), neu wedi derbyn nawdd UE, ar unrhyw adeg yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon neu

cyn 1 Medi 2012, ac;

- roeddech yn byw yn Lloegr neu Gymru neu

- wedi derbyn nawdd UE yn Lloegr neu Gymru.

Pa gynllun ad-dalu ydych chi’n rhan ohono?

Os nad ydych yn siwr pa gynllun yr ydych yn rhan ohono, gallwch ddarganfod hynny drwy ateb y cwestiynau ar dudalen Benthyciadau Amodol ar Incwm.


Yn yr adran yma


background image
Chwilio'r Safle