Neidio'r llywio
 

Ad-dalu Eich Benthyciad Myfyriwr

 

Mae mwy nag un cynllun ad-dalu i fenthyciadau myfyrwyr. Os ydych chi wedi cael cyllid i fyfyrwyr mewn mwy nag un wlad neu i fwy nag un cwrs, hwyrach fod gennych fenthyciadau myfyrwyr ar wahanol gynlluniau ad-dalu. Os dyma yw’r achos, dylech ddarllen y wybodaeth ar gyfer pob cynllun ad-dalu perthnasol.

Ni allwch newid math cynllun eich benthyciad.

Atebwch y cwestiynau canlynol i gael y wybodaeth ad-dalu benthyciadau sy’n berthnasol i chi.

Ym mha wlad oedd eich cyfeiriad cartref pan wnaethoch eich cais am fenthyciad i fyfyrwyr am y tro cyntaf?

Myfyrwyr yr UE: dewiswch y wlad yr astudioch ynddi.

A wnaethoch gymryd Benthyciad Dysgwr Uwch ar gyfer cwrs addysg pellach?

A wnaethoch gymryd Benthyciad Ôl-raddedig am gwrs Meistr neu Ddoethurol?

Arwain:

Diolch. Ar sail eich atebion, byddwch yn gwneud ad-daliadau dan Benthyciadau Math Morgais.

Benthyciadau Math Morgais

Dychwelyd i'r dechrau

Arwain:

Diolch. Ar sail eich atebion, byddwch yn gwneud ad-daliadau dan Gynllun 1.

Darganfyddwch fwy am Gynllun 1

Dychwelyd i’r dechrau

Arwain:

Diolch. Ar sail eich atebion, byddwch yn gwneud ad-daliadau dan Gynllun 2.

Darganfyddwch fwy am Gynllun 2

Dychwelyd i'r dechrau

Result:

Diolch. Ar sail eich atebion gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am ad-dalu eich balans Benthyciad Ol-Raddedig.

ddarganfod mwy o wybodaeth am ad-dalu eich balans Benthyciad Ol-Raddedig.

Dychwelyd i'r dechrau
myfyrwyr
Chwilio'r Safle