Neidio'r llywio
 

Gordaliadau Grant a Benthyciad

 

Os yr ydych yn parhau i astudio neu yr ydych eisoes wedi astudio, ac rydym wedi cysylltu gyda chi am gael eich talu’n ormodol (sef gordaliad), dylech ddarllen yr adran yma.

Beth yw gordaliad grant neu fenthyciad?

Pan rydych yn ceisio am gyllid myfyriwr, mae’r hawl y cewch eich asesu ar ei gyfer ar gyfer y flwyddyn academaidd lawn o’ch blaen. Caiff taliad yna ei wneud o flaen llaw i’ch helpu chi gyda chostau fel rhent a chostau byw, wrth i chi astudio.

Er hynny, os ydy eich amgylchiadau’n newid (fel cymryd hoe o’ch astudiaethau, gadael eich cwrs, newid eich cwrs neu brifysgol neu fod yna newid yn incwm eich cartref), gall y newidiadau yma arwain at ailasesiad o’ch cyllid myfyriwr. Os mae eich hawl i gyllid myfyriwr wedi ei leihau, gall hyn arwain atoch yn cael eich talu’n ormodol. Mae’r swm o ordaliad yn cael ei adnabod fel gordaliad.

Angen fwy o wybodaeth?

Gallwch ddarganfod mwy am ordaliadau grant a benthyciad ar sail ble wnaethoch gais am gyllid myfyriwr:

myfyrwyr
Chwilio'r Safle