Neidio'r llywio
 
 

Croeso...

… I safle Ad-dalu Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn sefydliad yn y sector cyhoeddus yn y DU sy’n darparu benthyciadau a grantiau i dros filiwn o fyfyrwyr yn flynyddol ar draws Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.


Gwerthu Dyledion

Mae Llywodraeth y DU wedi gwblhau y broses sydd ei angen i werthu rhan o lyfr benthyciad myfyriwr Lloegr. Mae'n cwmpasu benthyciadau a gyhoeddwyd gan unrhyw awdurdod lleol yn Lloegr wnaeth fyned ad-daliad rhwng 2007 a 2009. Mae'r gwerthiant yn cael ei wneud yn unol â Deddf Gwerthu Benthyciadau i Fyfyrwyr 2008. Am ragor o wybodaeth ewch i'r Newyddion diweddaraf

Newidiadau i ad-daliadau cerdyn credyd

O 26 Medi 2018 ni fedrwn dderbyn ad-daliadau wedi eu gwneud gan gerdyn credyd.

Fe wnaeth deddfwriaeth newydd waredu’r gallu i godi ffioedd a wnaethpwyd eisoes ar gyfer taliadau gan gerdyn credyd. Fel corff a ariennir gan y cyhoedd, ni allwn amsugno cost ffioedd cerdyn credyd gan y byddai hyn yn golygu codi ffioedd yn ôl i gwsmeriaid.

Diweddaru eich porwr

O 30 Ebrill 2018 bydd yna newidiadau i’w gwneud i wella diogelwch ad-daliadau cerdyn a wneir ar-lein. Os yr ydych yn defnyddio hen borwr, fe allai hyn olygu na fyddwch bellach yn gallu defnyddio’r gwasanaeth yma oni bai bod gennych fersiwn gyfoes o’ch porwr..

Ein testunau mwyaf diweddar

 

Sut mae ad-daliadau myfyrwyr yn gweithio

Sut mae gwneud ad-daliad nawr

Darganfod y radd llog gyfredol

Darganfod am y llythyr yr ydych wedi ei dderbyn

Darganfod faint sydd arnoch mewn dyled

Diweddaru eich manylion personol

Wedi colli neu anghofio eich manylion personol

Newyddion diweddaraf

Cysylltwch gyda ni

 
myfyriwr
Chwilio'r Safle