Neidio'r llywio
 
 

Croeso...

… I safle Ad-dalu Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn sefydliad yn y sector cyhoeddus yn y DU sy’n darparu benthyciadau a grantiau i dros filiwn o fyfyrwyr yn flynyddol ar draws Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.


Diweddaru eich porwr

O 30 Ebrill 2018 bydd yna newidiadau i’w gwneud i wella diogelwch ad-daliadau cerdyn a wneir ar-lein. Os yr ydych yn defnyddio hen borwr, fe allai hyn olygu na fyddwch bellach yn gallu defnyddio’r gwasanaeth yma oni bai bod gennych fersiwn gyfoes o’ch porwr..

Benthyciad Ôl-raddedig CMC

Rhaid i chi ad-dalu eich Benthyciad Ôl-raddedig mewn llinell gyda’r rheoliadau ar yr amser wnaethoch fyned yr ad-daliad. Pan rydych yn cymryd Benthyciad Ôl-raddedig, caiff y termau ad-daliad ei seilio ar reoliadau cyfredol. Golyga hyn y byddwch yn ad-dalu o dan Gynllun 2. Er hynny, mae disgwyl i reoliadau’r ad-daliad i newid pan gaiff deddfwriaeth senedd DU ei chymeradwyo. Golyga hyn pan rydych yn myned ad-daliad gall y termau fod yn wahanol pan fydd hyn yn digwydd, a byddwch yn ad-dalu o dan dermau Benthyciad Ôl-raddedig. Eich cyfrifoldeb chi ydy gwirio yn ôl i wneud yn siŵr bod gennych y wybodaeth fwyaf diweddar.

 

Cynnal a chadw hanfodol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw a drefnwyd ymlaen llaw, ni fydd modd gwneud cais ar-lein ar ddydd 24/06/2018, 16:00 - 20:00. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.


Ein testunau mwyaf diweddar

 

Sut mae ad-daliadau myfyrwyr yn gweithio

Sut mae gwneud ad-daliad nawr

Darganfod y radd llog gyfredol

Darganfod am y llythyr yr ydych wedi ei dderbyn

Darganfod faint sydd arnoch mewn dyled

Diweddaru eich manylion personol

Wedi colli neu anghofio eich manylion personol

Newyddion diweddaraf

Cysylltwch gyda ni

 
myfyriwr
Chwilio'r Safle