Neidio'r llywio
 
 

Croeso...

… I safle Ad-dalu Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn sefydliad yn y sector cyhoeddus yn y DU sy’n darparu benthyciadau a grantiau i dros filiwn o fyfyrwyr yn flynyddol ar draws Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.


Newidiadau i ad-daliadau cerdyn credyd

26 Medi 2018 ni fedrwn dderbyn ad-daliadau wedi eu gwneud gan gerdyn credyd.

Fe wnaeth deddfwriaeth newydd waredu’r gallu i godi ffioedd a wnaethpwyd eisoes ar gyfer taliadau gan gerdyn credyd. Fel corff a ariennir gan y cyhoedd, ni allwn amsugno cost ffioedd cerdyn credyd gan y byddai hyn yn golygu codi ffioedd yn ôl i gwsmeriaid.

Diweddaru eich porwr

O 30 Ebrill 2018 bydd yna newidiadau i’w gwneud i wella diogelwch ad-daliadau cerdyn a wneir ar-lein. Os yr ydych yn defnyddio hen borwr, fe allai hyn olygu na fyddwch bellach yn gallu defnyddio’r gwasanaeth yma oni bai bod gennych fersiwn gyfoes o’ch porwr..

 

Cynnal a chadw hanfodol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw a drefnwyd ymlaen llaw, ni fydd modd gwneud cais ar-lein ar ddydd 23/09/2018 from 16:00 - 20:00. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.


Ein testunau mwyaf diweddar

 

Sut mae ad-daliadau myfyrwyr yn gweithio

Sut mae gwneud ad-daliad nawr

Darganfod y radd llog gyfredol

Darganfod am y llythyr yr ydych wedi ei dderbyn

Darganfod faint sydd arnoch mewn dyled

Diweddaru eich manylion personol

Wedi colli neu anghofio eich manylion personol

Newyddion diweddaraf

Cysylltwch gyda ni

 
myfyriwr
Chwilio'r Safle